Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej Reportar como inadecuado
Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The article presents the changes that have occurred in farms specializing in milk production in the EU countries selected because of the similarity of climate and a different economic history, including different periods of participation in the European Union. It has been demonstrated that in spite of the process of bridging the gap, the results of production and the economic situations of farms from the EU-12 still differ significantly from those which occur in the holdings of the older member states. This also applies to Poland, where an additional problem is the considerable fragmentation of holdings. / Synopsis. W artykule przedstawiono przemiany, jakie dokonały się w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka w krajach Unii Europejskiej, wybranych ze względu na względne podobieństwo klimatyczne i rolnicze oraz odmienną historię gospodarczą, w tym różny okres uczestnictwa w Unii Europejskiej. Wykazano, iż mimo procesu zmniejszania dystansu, wyniki produkcyjne oraz sytuacja ekonomiczna podmiotów z krajów UE-12 nadal znacząco odbiega od tej, jaka występuje w gospodarstwach ze starych krajów członkowskich. Dotyczy to także Polski, gdzie dodatkowym problemem jest duże rozdrobnienie gospodarstw.

Keywords: dairy farms ; structural changes ; economic results of farms ; the abolition of milk quotas ; /gospodarstwa mleczne ; przemiany strukturalne ; wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych ; zniesienie kwot mlecznych

Variant title: Transformation of dairy farms in selected EU countries

Subject(s): Agribusiness

Agricultural and Food Policy

International Relations/Trade

Livestock Production/Industries

Production Economics

Issue Date: 2015-09

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/212783 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 15, Number 30 Page range: 132-141

Total Pages: 10

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Sadowski, Arkadiusz ; Michalczak, Dagmara

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/212783?ln=enDocumentos relacionados