Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej Reportar como inadecuado
Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The article presents the diverse range of potential and competitive position of the food industry in the EU and the relations between these dimensions of competitiveness. Studies indicate that the correlation between the synthetic indicators of competitiveness was mediocre. The largest association was observed between the synthetic indicator of the competitive potential and participation in intra-exports. / Synopsis. W artykule przedstawiono zróżnicowanie potencjału i pozycji konkurencyjnej przemysłu spożywczego w krajach UE i relacji zachodzących między tymi wymiarami konkurencyjności. Badania wskazują, że korelacja między syntetycznymi wskaźnikami konkurencyjności była przeciętna. Największy związek odnotowano między syntetycznym wskaźnikiem potencjału konkurencyjnego a udziałem w wewnątrzunijnym eksporcie.

Keywords: competitive potential ; competitive position ; the food industry ; European Union ; / potencjał konkurencyjny ; pozycja konkurencyjna ; przemysł spożywczy

Variant title: Potential and competitive position of food industry in the EU

Subject(s): Agribusiness

Industrial Organization

International Relations/Trade

Production Economics

Issue Date: 2015-09

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/212774 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 15, Number 30 Page range: 40-48

Total Pages: 9

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Juchniewicz, Małgorzata

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/212774?ln=enDocumentos relacionados