Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno- ekonomicznych Reportar como inadecuado
Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno- ekonomicznych - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Multi-dimensional statistical analysis of the production and economic results recorded by the agricultural holdings in the EU countries in 2005 is conducted in the paper. Cluster analysis has been used. As a result of grouping five homogeneous clusters of holdings in the EU countries have been received. Financial analysis was conducted for these typological groups of holdings. / Synopsis. W opracowaniu przeprowadzono statystyczną analizę wielowymiarową wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych krajów UE w 2005 roku. Wykorzystano metodę analizy skupień. W wyniku grupowania otrzymano pięć jednorodnych skupień gospodarstw w krajach UE. Dla utworzonych grup typologicznych gospodarstw przeprowadzono analizę finansową.

Keywords: agricultural holding ; production and economical results ; typology ; financial situation ; / gospodarstwo rolne ; wyniki produkcyjno-ekonomiczne ; typologia ; sytuacja finansowa

Variant title: Financial situation of the agricultural holdings in the EU countries grouped according to their production and economic results

Subject(s): Agribusiness

Agricultural Finance

International Relations/Trade

Research Methods/ Statistical Methods

Issue Date: 2008-05

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/197524 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 04, Number 18 Page range: 379-387

Total Pages: 9

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Poczta, Walenty ; Średzińska, Joanna ; Pawlak, Karolina

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/197524?ln=enDocumentos relacionados