Modele równowagi cząstkowej w prognozowaniu i symulacjach na rynku rolnym; model AGMEMOD Reportar como inadecuado
Modele równowagi cząstkowej w prognozowaniu i symulacjach na rynku rolnym; model AGMEMOD - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The aim of the paper was to show some basic information about partial equilibrium models and their use for the agricultural sector modeling. As an example the AGMEMOD model was chosen and described. The pig and the pig meat markets modeling were described with a market projection up to 2020 in scenarios assuming different Euro/PLN exchange rates. / Synopsis. Celem pracy było przedstawienie założeń leżących u podstaw budowy modeli równowagi cząstkowej i możliwości ich zastosowań w rolnictwie na przykładzie modelu AGMEMOD. Szczegółowo opisano proces modelowania rynku trzody chlewnej i mięsa wieprzowego, przedstawiając jednocześnie wstępne wyniki projekcji do roku 2020 w zależności od kształtowania się kursu euro.

Keywords: partial equilibrium model ; scenario ; agricultural market ; pig meat market ; / model równowagi cząstkowej ; scenariusz ; rynek rolny ; rynek wieprzowiny

Variant title: Partial equilibrium models as a tool of forecasting and simulation in agriculture; the AGMEMOD model approach

Subject(s): Agribusiness

Agricultural Finance

Livestock Production/Industries

Research Methods/ Statistical Methods

Issue Date: 2008-05

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/197505 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 04, Number 18 Page range: 185-197

Total Pages: 13

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Hamulczuk, Mariusz

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/197505?ln=enDocumentos relacionados