Determinanty i perspektywy rozwoju procesów integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym na przykładzie Podkarpacia Reportar como inadecuado
Determinanty i perspektywy rozwoju procesów integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym na przykładzie Podkarpacia - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Integrating processes between agriculture and food processing industry have been assessed basing on a study of information, qualifications, extension services in disposition of farmers in the Podkarpacie region in a mountainous southern part of Poland. Surveys of farmers and industrialists have been done with this respect. / Synopsis. W opracowaniu podjęto próbę ukazania istotnych czynników, jak również perspektyw rozwoju powiązań integracyjnych zachodzących pomiędzy rolnictwem a przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim. W opracowaniu zaprezentowano wpływ informacji, kwalifikacji i doradztwa na ograniczanie barier rozwoju tych procesów. Przedmiotem badań były źródła informacji, posiadane kwalifikacje oraz potrzeby informacyjne i doradcze w zakresie rozwoju więzi integracyjnych, jak również opinie producentów rolnych i przedstawicieli podmiotów przetwórczych odnośnie praktycznego wykorzystania uzyskanych porad. Determinanty te stanowić mogą istotną przesłankę sprzyjającą ograniczaniu barier, jak również stwarzaniu możliwości rozwoju związków integracyjnych w gospodarce żywnościowej.

Keywords: integrating processes ; agriculture ; food industry ; information ; qualification ; advising ; food economy ; food quality ; competition ; / procesy integracyjne ; rolnictwo ; przemysł spożywczy ; informacja ; kwalifikacje ; doradztwo ; gospodarka żywnościowa ; jakość ; konkurencja

Variant title: Determinants and perspectives in the development of integrat- ing processes between agriculture and food industry in the province of Podkarpacie

Subject(s): Agribusiness

Agricultural and Food Policy

Community/Rural/Urban Development

Livestock Production/Industries

Issue Date: 2008-05

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/197496 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 04, Number 18 Page range: 92-104

Total Pages: 13

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Chorób, Roman

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/197496?ln=enDocumentos relacionados