VIDÉKFEJLESZTÉSI JÓ GYAKORLATOK ADAPTÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE HERNÁDKÉRCSEN Reportar como inadecuado
VIDÉKFEJLESZTÉSI JÓ GYAKORLATOK ADAPTÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE HERNÁDKÉRCSEN - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

A tanulmány Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik hátrányos helyzetű aprótelepülésérőlszól, amely Magyarország többi hasonló helyzetben lévő településével együtt afennmaradásáért küzd. Vizsgálatunkhoz a környező sikeres vidékfejlesztési programotmegvalósító települések felkeresése adta az alapot, ahol Hernádkércs település számárais használható, vagy részeiben átültethető programokról gyűjthettünk információkat. Avizsgálat alapjául olyan települések szolgáltak, amelyek megközelítőleg hasonlóhelyzetükből sikeresen tudnak előre lépni, fejlődni. A minél jobb összehasonlíthatóságmiatt közeli településeket választottunk, ahol a környezeti feltételek is közel azonosak,így Hernádszentandrás és Halmaj településekről vettük a mintát. A településekbemutatását követően a sikeresség alapvető feltételeit rögzítettük. A primer kutatásimódszerek közül a települések vezetőivel interjút készítettünk, illetve a céltelepülésenélőkkel kérdőíves felmérést. Hernádkércsről komplex helyzetfeltárás készült, a településáltalános jellemzőin túl megvizsgáltuk a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat,valamint a társadalmi és gazdasági struktúrát. A kutatási eredmények alapjánösszehasonlítottuk a vizsgált településeket és javaslatokat fogalmaztunk megHernádkércs számára a közeljövő fejlesztési lépéseinek meghatározásával. ---------------------------------------------The study is linked to a small village in disadvantageous situation located in Borsod-Abaúj-Zemplén County. This village is struggling for subsistence together with manyother small villages in a similar position in Hungary. To achieve our goals we visitedneighbouring villages which realized successful rural development programs. Thesevillages can be useful examples for Hernádkércs. We collected information andexperiences about wholly or partly transplantable programs. The study was based onvillages which were approximately similar position and situation such as Hernádkércsand successfully stepped forward and developed. In favour of better comparability wehad chosen villages in the neighbourhood, where the environmental conditions arealmost the same. Accordingly to these expectation Hernádszentandrás and Halmajserved as a model. After the comprehensive presentation of the villages we verified thefundamental conditions of successfulness. In the course of our survey we applied primerresearch methods. We interviewed the mayors of the three villages and made aquestionnaire survey in Hernádkércs. On the basis of statistical data we examined thesocial and economic structure of the settlement and evaluated the available natural resources. According to the research results we compared the studied villages, drew theconclusions and drafted proposals to development Hernádkércs.

Keywords: helyi gazdaságfejlesztés ; foglalkoztatási programok ; helyikezdeményezések ; fenntartható fejődés ; önellátás ; biotermelés ---------------------------------------------local economic development ; employment programs ; local initiatives ; sustainable development ; self-sufficiency ; organic production

Variant title: Possibilities of adatzing best practices forr rural development in Hernádkércs

Subject(s): Community/Rural/Urban Development

Farm Management

Issue Date: 2016

Publication Type: Journal Article

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/233909 Published in: Acta Carolus Robertus, Volume 06, Number 1 Page range: 117-126

Total Pages: 9

JEL Codes: O29; Q01; R11

Series Statement: 6

1

Record appears in: Károly Róbert Főiskola > Acta Carolus Robertus

Autor: Kozma, Ádám ; Koncz, Gábor

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/233909?ln=enDocumentos relacionados