Opportunity of Advance for EU Candidate Countries: Sapard as a Learning Programme Reportar como inadecuado
Opportunity of Advance for EU Candidate Countries: Sapard as a Learning Programme - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The preparation for EU accession requires significant efforts of botfr candidate countries and member states. SAPARD is one of the programs whose aim is to facilitate this process in one of the most difficult fields, agriculture and rural development, supporting them in learning EU standards, the ways of their applications and adaptation in order to obtain subsidies. There are significant differences between EU member states and candidate countries, and even among the latter, which means that there is a lot to be done in order to conform to EU requirements.The present paper focuses on finding coherences and deviations among the ten EU candidate countries in the light of their SAPARD Plans. Two different types of investigations were made: firstly, a principal component analysis was carried out using the distribution of the SAPARD support to all candidate countries; and secondly, a SWOT analysis of one of the significant measures, “The improvement of the processing and marketing of agricultural and fishery products”, was carried out.In the course of the preparation for EU accession one of the main requirements is that the candidate countries must close up to EU standards in the agricultural sector. However, the creation of a sustainable and profitable agriculture and the increase in the number of saleable products are difficult if marketing elements are lacking.EU market access by new products is impossible without subsidies. In addition, the general objectives and resources related to marketing as laid down in the SAPARD Plans are insufficient. National supports are required along with new organisations capable of helping the creation of an entire marketing chain between the producers and the costumers.In connection with the numerous problems mentioned above it is important to note that most of them will cease after EU accession. The significance of SAPARD is a learning program is that it helps the countries to reflect on where problems arise and of what kind they are. Furthermore, it will help to study how the EU application system works and indicate which items of market development deserve more support and attention. ------------ Az uniós csatlakozásra történő felkészülés komoly erőfeszítéseket kíván mind a jelölt, mind pedig a tagországok részéről. A SAPARD egyike azon programoknak, amelyek célja, hogy ezen folyamathoz segítséget nyújtsanak, támogatást biztosítva az egyik legelmaradottabb terület, az agrárgazdaság és vidékfejlesztés számára oly módon, hogy tanulási lehetőséget biztosítanak az Unió pályázati és támogatási előírásainak adaptálásához. Jelentős eltérések mutatkoznak az Unió és a jelölt országok, sőt az egyes csatlakozni kívánó országok között is, ami komoly feladatot ró minden résztvevőre az uniós előírásoknak való megfeleléskor.Ezen tanulmány vizsgálatainak középpontjában a csatlakozni kívánó országok közötti hasonlóságok és különbségek állnak, a SAPARD terv tükrében. Kutatásunk során két különböző vizsgálatot végeztünk: elsőként a jelölt országok SAPARD támogatási összeg felhasználásának adatait a főkomponens-analízis módszerének segítségével elemeztük, majd a Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének javítása c. intézkedés alapján SWOT analízist készítettünk.Az uniós tagságra való felkészülés egyik fontos kritériuma a csatlakozásra váró országok számára az uniós előírásokhoz való közelítés az agrárszektorban. Azonban létrehozni egy fenntartható és versenyképes agrárgazdaságot, növelni az eladható termékek körét, mindez marketing-eszközök alkalmazása nélkül nehéz feladatnak bizonyul.Az EU piacára új termékekkel történő belépéshez a támogatások nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor a pénzügyi források mellett a SAPARD Tervekben szereplő, a marketinghez kapcsolódó általános célok és eszközök is kevésnek bizonyulnak. Azonban a lehető legjobb eredmény eléréséhez a SAPARD támogatás önmagában nem elegendő, nemzeti támogatásokra és új szerveződésekre van szükség, amelyek segítségével kialakítható a piaci értékesítési lánc a termelők és a fogyasztók között.A számos megemlített problémával kapcsolatban fontos elmondanunk, hogy legtöbbjük a csatlakozással egy időben megszüntethető. A SAPARD Programnak mint tanulóprogramnak a jelentősége éppen abban áll, hogy segítse ezeket az országokat annak feltárásában, hogy hol és milyen problémákkal kell szembenézniük saját gazdaságukon belül, továbbá hogy segítse megtanulni az uniós pályázati rendszer működését, rávilágítva arra, hogy a piacfejlesztés mely pontjait kell támogatni.

Variant title: Fejlesztési lehetőségek a csatlakozni kívánó országok számára – SAPARD mint tanulóprogram

Subject(s): Agricultural and Food Policy

Agricultural Finance

Community/Rural/Urban Development

International Development

Issue Date: 2004

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 0046-5518 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/211408 Published in: Volume 48, Special Issue Number 08

GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics Page range: 17-25

Total Pages: 9

Series Statement: 48

8

Record appears in: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics

Autor: Czárl, Adrienn ; Gyenge, Balázs

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/211408?ln=enDocumentos relacionados