Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie Reportar como inadecuado
Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Selected problems of human capital in agriculture were presented. The quality of this capital and problems of its measurement have been also discussed. The role of human capital as a primary factor and a substance of intellectual capital was shown. Some typical features of human capital in agricultural farms which distinguish farms from other market objects have been considered. Partial results of a research on the intellectual capital in agriculture focusing on its human resources was presented. / Synopsis. W artykule zaprezentowano wybrane kwestie związane z kapitałem ludzkim w rolnictwie, w tym kwestie jakości tego kapitału oraz problemy pomiaru. Wskazano na rolę kapitału ludzkiego jako podstawowego nośnika i tworzywa kapitału intelektualnego gospodarstw. Omówiono cechy tego kapitału typowe dla gospodarstw rolnych, a zarazem wyróżniające je spośród innych podmiotów rynkowych. Przedstawiono cząstkowe wyniki badań kapitału ludzkiego w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji.

Keywords: human capital ; intellectual capital ; agricultural farm ; quality of human resources ; / kapitał ludzki ; kapitał intelektualny ; gospodarstwa rolne ; jakość zasobów ludzkich

Variant title: Human capital as a element of intellectual capital in agriculture

Subject(s): Agribusiness

Labor and Human Capital

Issue Date: 2011-03

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/195764 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 11, Number 26 Page range: 105-111

Total Pages: 7

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Kozera, Magdalena

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/195764?ln=enDocumentos relacionados