Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym Reportar como inadecuado
Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

The purpose of the paper was to point out causations and changes concerning fruit and vegetable quality in the domestic market. For this end attention was paid to legal aspects of assuring fruit and vegetable quality in the European Union market. Results of commercial and health quality of fruit and vegetable were analyzed. The research has shown that domestic fruit and vegetable are safe for consumer’s health. Contents of toxic elements in fruit and vegetable, except for singular cases, are consistent with standing legal regulations. Commercial quality of domestic fruit destined for fresh consumption, due to detected irregularities concerning the consistency with the binding norms, requires permanent supervisions from the part of the authorized controlling organs. / Synopsis. Zamierzeniem pracy było wskazanie uwarunkowań i zmian w zakresie jakości owoców i warzyw na rynku krajowym. W tym celu zwrócono uwagę na aspekty prawne zapewnienia jakości owoców i warzyw na rynku wspólnotowym oraz przeanalizowano wyniki urzędowego nadzoru jakości handlowej i zdrowotnej owoców i warzyw. Przeprowadzone analizy wskazują, że krajowe owoce i warzywa są bezpieczne dla zdrowia konsumentów. Zawartość pierwiastków toksycznych w owocach i warzywach jest, poza nielicznymi wyjątkami, zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Jakość handlowa owoców krajowych przeznaczonych do spożycia w stanie świeżym, w związku z wykrywanymi nieprawidłowościami w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, wymaga stałego nadzoru ze strony upoważnionych organów.

Keywords: quality ; safety ; fruit ; vegetable ; accession ; / jakość ; bezpieczeństwo ; owoce ; warzywa ; akcesja

Variant title: Influence of accession to the EU on quality of fruit and vegetable in the domestic market

Subject(s): Agribusiness

Agricultural and Food Policy

Food Consumption/Nutrition/Food Safety

Food Security and Poverty

Health Economics and Policy

Issue Date: 2011-03

Publication Type: Journal Article

DOI and Other Identifiers: ISSN 2081-6960 (Other)

PURL Identifier: http://purl.umn.edu/195758 Published in: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 11, Number 26 Page range: 44-53

Total Pages: 10

Series Statement: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture

Record appears in: Warsaw University of Life Sciences > Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego

Autor: Czernyszewicz, Eugenia

Fuente: http://ageconsearch.umn.edu/record/195758?ln=enDocumentos relacionados