Met -Ik geef u onze folder mee- heeft een op de tien nóg geen ideeReport as inadecuate
Met -Ik geef u onze folder mee- heeft een op de tien nóg geen idee - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tijdschrift voor Urologie

, Volume 6, Issue 6–7, pp 94–96

First Online: 28 July 2016 Samenvatting

Door de huidige toename van schriftelijke en digitale informatievoorziening ontstaat een groeiende gezondheidsachterstand bij laaggeletterden, hetgeen verder verergert door het verbergen van het probleem door patiënten en het ontbreken van awareness bij artsen. De consequenties van laaggeletterdheid op zorg- en financieel vlak zijn echter groot: onder andere slechtere oncologische uitslagen tot 40 % en forse meerkosten 2013: 127 miljoen euro. Bij analyse op de polikliniek Urologie in het Rijnstate middels een gevalideerde vragenlijst, blijkt sprake van laaggeletterdheid bij 11 % van de urologische patiënten. Bewustwording van de incidentie van laaggeletterdheid in de spreekkamer en aanpassing van de informatievoorziening zijn van het grootste belang.

Trefwoordenlaaggeletterdheid health illiteracy informatievoorziening gezondheidsachterstand -Health illiteracy in urological patients: far from being a closed chapter-

Abstract

Because of a strongly increased dependence on digital written information, a progressive health gap in people with Low Literacy Skills LLS arises, which further increases by the taboo and low awareness of LLS amongst doctors. Consequences of LLS on health results and finances are major: worse oncological outcome measures up to 40 % and higher costs; in the Netherlands alone these were estimated to be 127 million Euro per year in 2013. Across sectional questionnaire study in outpatient urology department in the Rijnstate Hospital in the Netherlands with validated questions shows LLS in 11 % of patients. Awareness of the incidence of LLS, adapting information materials and intensifying efforts to reach this audience is of utmost importance.

Keywordshealth illiteracy education low literacy skills information materials  Download fulltext PDFAuthor: F. W. M. Schlatmann - I. Hofmeester - M. R. van Balken

Source: https://link.springer.com/
DOWNLOAD PDF
Related documents